പ്രീപെയ്ഡ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തി ജിയോ: ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും

പ്രീപെയ്ഡ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തി ജിയോ: ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും

പ്രീപ്രെയ്ഡ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർത്തി റിലയൻസ് ജിയോയും. വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്കും, ഭാരതി എയർടെലിനും പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജിയോയും നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

പ്രീപെയ്ഡ് താരിഫ് 20 വരെ വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ജിയോ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ 75 രൂപ പ്ലാനിന് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ 91 രൂപയാകും. 129 രൂപ പ്ലാനിന് 155 രൂപയും, 399 രൂപ പ്ലാനിന് 479 രൂപയും, 1,299 രൂപ പ്ലാനിന് 1559 രൂപയും, 2,399 രൂപ പ്ലാനിന് 2,879 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ.

ഡാറ്റ ടോപ്പ് അപ്പുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ 6 ജിബി 61 രൂപയും 12 ജിബി 121 രൂപയും 50 ജിബിയ്ക്ക് 301 രൂപയും ഈടാക്കും. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികൾ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *