എയർടെല്ലിന് പിന്നാലെ വോഡഫോൺ ഐഡിയയും പ്രീപ്രെയ്ഡ് നിരക്ക് കൂട്ടി: 25 ശതമാനം വരെ വർധന

എയർടെല്ലിന് പിന്നാലെ വോഡഫോൺ ഐഡിയയും പ്രീപ്രെയ്ഡ് നിരക്ക് കൂട്ടി: 25 ശതമാനം വരെ വർധന

എയർടെല്ലിന് പിന്നാലെ വോഡഫോൺ ഐഡിയയും( വീ) പ്രി പ്രെയ്ഡ് നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചു. ഇരുപത് മുതൽ 25 ശതമാനം വരെയാണ് വർധന. ഈ മാസം 25 മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ടെലികോം വ്യവസായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ എയർ ടെൽ നിരക്ക് വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രീപ്രെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ നിരക്ക് 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ കൂട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുളളത്. വോയ്‌സ് പ്ലാനുകൾ,അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് പ്ലാനുകൾ, ഡാറ്റാ പ്ലാനുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഇത് ബാധാകമാകും. നവംബർ 26 മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *