എയർ ഏഷ്യ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസും ടാറ്റ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത

എയർ ഏഷ്യ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസും ടാറ്റ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത

എയർ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് പിന്നാലെ എയർ ഏഷ്യയെയും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിനെയും ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റകമ്പനിയാക്കാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിരക്കു കുറഞ്ഞ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന എയർലൈനുകളാണ് ഇവ രണ്ടും. പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.ഇതേ രീതിയിൽ, ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനുകളായ എയർ ഇന്ത്യയും വിസ്താരയും ലയിപ്പിക്കാനുളള സാധ്യതകളും ഗ്രൂപ്പ് തേടും.

എന്നാൽ വിസാതാരയുടെ 49 ശതമാനം ഓഹരി ഉടമസ്ഥതയുളള സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ നിലപാടനുസരിച്ചാകും തീരുമാനം. ടാറ്റയും മലേഷ്യൻ കമ്പനി എയർ ഏഷ്യയും ഇതേ രീതിയിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് എയർഏഷ്യ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ടാറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ 84 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ വ്യോമയാന ബിസിനസ്സിനായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേക കമ്പനി രൂപികരിക്കും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *