ഫോൺ പേയ്ക്ക് ഇനി സർവ്വീസ് ചാർജ്

ഫോൺ പേയ്ക്ക് ഇനി സർവ്വീസ് ചാർജ്

ഓൺലൈൻ പേമെന്റ് ആപ്പായ ഫോൺ പേ ഇനി സർവ്വീസുകൾക്ക് നിശ്ചിത നിരക്ക് ഈടാക്കും. ഇതു വരെ ഫ്രീ സർവീസായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഫോൺ റീചാർജിങ്ങിന് നിരക്ക് ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ആപ്പ് നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുളള റീചാർജിന് 1 രൂപയും 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 2 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. 50 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുളള റീചാർജുകൾക്ക് നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുപിഎ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നടക്കുന്നത് ഫോൺ പേ വഴിയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.165 കോടി റെക്കോർഡ് യുപിഎ ട്രാൻസാക്ഷനുകളാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഫോൺ പേ വഴി ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം. 300 മില്യൻ രജിസ്‌ട്രേഡ് ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഫോൺ പേയ്ക്കുളളത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *