ബില്ല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടയ്ക്ക് 20,000 രൂപ പിഴ: ജിഎസ്ടി മിന്നൽ പരിശോധന വീണ്ടും

ബില്ല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടയ്ക്ക് 20,000 രൂപ പിഴ: ജിഎസ്ടി മിന്നൽ പരിശോധന വീണ്ടും

ബില്ല് നൽകാത്ത കടകൾക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പിഴ ഉൾപ്പടെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന പുനരാരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിഴയായി 20,000 രൂപ ഈടാക്കും. കൂടാതെ ബില്ലുകളുടെ നികുതിയും അതിനു തുല്യമായ പിഴയും അടപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജിഎസ്ടി കമ്മീഷണറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ വിപണി സജീവമായെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. ബിൽ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായി ബില്ലുകൾ നറുക്കെടുത്ത് സമ്മാനം നൽകുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 90 ഇന്റലിജൻസ് സ്‌ക്വാഡുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ മുതൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ ടെസ്റ്റ് റെയ്ഡിൽ ബിൽ കൊടുക്കാത്ത അൻപതിലധികം സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വ്യാപാരികൾക്കുളള മുന്നറിയിപ്പും ഉപഭോക്താവിനുളള ബോധവത്ക്കരണവുമായി പരിശോധനയെ കാണണമെന്നും ജിഎസ്ടി അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. മാസം നിശ്ചിത പരിശോധന നടത്തണമെന്നും സ്‌ക്വാഡുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *