ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് മുതൽ: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ഓഫറുകൾ

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് മുതൽ: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ഓഫറുകൾ

ഇകോമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ആമോസോണിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നു. ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമാകുന്നത്. വില്പന മേള എന്നു വരെയാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

രാജ്യത്താകെയുളള ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾ, 450 നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുളള 75,000 ത്തോളം ലോക്കൽ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുളള തനതായ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും.

ആമസോൺ ലോഞ്ച്പാഡ്, ആമസോൺ സഹേലി, ആമസോൺ കരിഗാർ തുടങ്ങിയ ആമസോൺ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും മുൻനിര ബ്രാന്റുകളിൽ നിന്നുളള ഉത്പന്നങ്ങളും ഷോപ്പിങ്ങ് ഫെസ്റ്റിവലിൻെ ഭാഗമാകും. ആകർഷകമായ ഫിനാൻസ് ഓഫറുകളും ഇഎംഐ സ്‌കീമുകളും ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *