എച്ചഡിഎഫ്‌സിയും പേടിഎമ്മും ഒരുമിക്കുന്നു

എച്ചഡിഎഫ്‌സിയും പേടിഎമ്മും ഒരുമിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ എച്ച്ഡിഎഫ്‌സിയും ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റ് സ്ഥാപനമായ പേടിഎമ്മും ഒരുമിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കായാണ് ഒരുമിക്കുന്നത്. പേമെന്റ് ഗേറ്റ് വേയായ വിസയാകും ഇരുവർക്കുമായി കാർഡുകൾ പുറത്തിറക്കുക.

എല്ലാ തലത്തിലുളള അർഹരായ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകാൻ എച്ച്ഡിഎഫസിയ്ക്കു ആർബിഐ അനുമതി നൽകിയത്.

അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിപണി പിടിക്കാനുളള തന്ത്രങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് ബാങ്ക് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയാകും ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുക. 33 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളും രണ്ടു കോടിയിലധികം വ്യാപാര പങ്കാളികളുമാണ് പേടിഎമ്മിനുളളത്.

ഇവർക്കെല്ലാം എച്ചഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ പ്ര്‌്േത്യക ഓഫറുകളും ഇനി കൊമാറും. ബാങ്ക് വഴി വിസയുടെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകാനാണ് പേടിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതു വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്കും വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കും നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *