സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു: ഇന്ന് പവന് 35,440

സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു: ഇന്ന് പവന് 35,440

സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണ്ണ വില ഉയർച്ചയിൽ. ഇന്ന് പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 35,440 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,430 രൂപയുമാണ്. തുടർച്ചയായ നാലു ദിവസം ഒരേ നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണ വില തുടർന്നതിന് ശേഷമാണ് വില ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ വരെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വർണ്ണ വില. പവന് 35,200 രൂപയായിരുന്നു വില. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഈ മാസം സ്വർണ്ണ വില പവന് 35,440 രൂപയിൽ എത്തിയത്.

പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ നാലാം തിയതി മുതൽ ആറ് വരെ 35,600 രൂപയിൽ ആയിരുന്നു സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടന്നത്. സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലും വില ഉയർന്നു. ട്രോയ് ഔൺസിന് 1803. 42 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *