ഐ ഫോൺ 13 കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു : സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം

ഐ ഫോൺ 13 കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു : സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം

ഐഫോൺ 13-നു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 14 ന് പുതിയ ഐഫോൺ 13 സീരീസ്, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7, എയർപോഡ്സ് 3 എന്നിവ ഔദ്യോഗികമാക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിൾ. ഐഫോൺ നിരയിൽ വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഭാരം വർദ്ധിക്കും.

ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് 18 ഉം 20 ശതമാനവും വലിയ ബാറ്ററിയും ഐഫോൺ 13 മിനി അധിക ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. 6.1 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുള്ള മോഡലുകൾക്ക് ഒരേ ബാറ്ററി സവിശേഷതകളുണ്ടാകും. ഇത് ഏകദേശം 10 ശതമാനം ശേഷി വർദ്ധിക്കും. 120 ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ കാരണം പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകൾക്ക് 18 മുതൽ 20% വലിയ ബാറ്ററി കാണാം.

ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7 യഥാർത്ഥ ആപ്പിൾ വാച്ചിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ, ഐഫോൺ 13, ഐഫോൺ 13 മിനി, ഐഫോൺ 13 പ്രോ, ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഐഫോണുകൾ ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഐഫോൺ 13 മോഡലുകൾ പ്രീഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *