ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്വര്‍ണവായ്പാ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് റുപീക്കുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു

ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്വര്‍ണവായ്പാ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് റുപീക്കുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റല്‍ അസറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ കമ്പനിയായ റുപീക്ക് ഫിന്‍ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടു. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ, എസ്‌ഐബി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു ശാഖാസന്ദര്‍ശനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ക്ലേശരഹിതമായ വാതില്‍പ്പടി സേവനങ്ങളിലൂടെ സ്വര്‍ണവായ്പ ലഭ്യമാകും. തുടക്കത്തില്‍ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലെ എസ്‌ഐബി ശാഖകളില്‍ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും.

പരമ്പരാഗത സ്വര്‍ണവായ്പാ ബിസിനസിലെ മുന്‍നിരക്കാരാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്. അതിവേഗം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണവായ്പാ വിപണിയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ വിഭാഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *