കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനായി റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്വര്‍ണബോണ്ടുകളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കാം

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനായി റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്വര്‍ണബോണ്ടുകളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കാം

ദില്ലി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണ ബോണ്ടുകളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കാം. ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴു വരെ ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാം. ഗ്രാമിന് 4807 രൂപയാണ് ബോണ്ടിന്റെ വില. ഒരു ഗ്രാം മുതല്‍ എത്ര വേണമെങ്കിലും വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വാങ്ങാം. സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാതെ തന്നെ സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ബോണ്ടുകളിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും.

കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ അന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണ വില അനുസരിച്ച് ബോണ്ടുകള്‍ പണമാക്കാം. ഒപ്പം നിക്ഷേപത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം പലിശയും കിട്ടും. ബാങ്കുകളിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റോഫീസുകളിലും നിന്ന് ഇന് മുതല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങാം.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *