ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇൻഫോസിസ്

ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇൻഫോസിസ്

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് മിക്ക കമ്പനികളും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഐ ടി കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാരുന്നു. ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാരുടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അവസനാപ്പിക്കുന്നതായി സൂചന. ജീവനക്കാരോട് ഓഫീസുകളിൽ എത്താൻ കമ്പനി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.രാജ്യത്തെ 19000 കോടി ഡോളർ കമ്പനി പഴയതു പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

എന്നാൽ മൂന്നാം തരംഗ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് ഓഫീസുകളിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം എന്നു മുതൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇൻഫോസിസിലെ 99 ശതമാനം ജീവനക്കാരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത രണ്ട് ത്രൈമാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കമ്പനിയിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും വാക്‌സിൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *