മിസ്ഡ് കോൾ നൽകിയാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വീട്ടിലെത്തും

മിസ്ഡ് കോൾ നൽകിയാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വീട്ടിലെത്തും

വീട് മാറുമ്പോഴും സ്ഥലം മാറുമ്പോഴും എൽപിജി കണക്ഷനായി ഇനി ഓടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഡ്രസ് പ്രൂഫും, അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയാണ് ഗ്യാസ് കണക്ഷന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ ഇൻഡേൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ അഞ്ചു കിലോഗ്രാമിന്റെ ഛോട്ടു സിലിണ്ടർ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകിയും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഭാരത് ഗ്യാസും അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിന്റെ മിനിസിലിണ്ടർ ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഭാരത് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്നു പോലും ഐഡി പ്രൂഫ് നൽകി സിലിണ്ടർ വാങ്ങിക്കാവുന്ന സൗകര്യമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡി പ്രൂഫ് നൽകി ഇ സിലിണ്ടർ കണക്ഷൻ എടുക്കാം. സിലിണ്ടർ നിറയ്ക്കാൻ മിസ്ഡ് കോൾ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇൻഡേൻ അഞ്ചു കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ്.

ഇതിന് പ്രത്യേക നമ്പർ തന്നെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 8454955555 എന്ന നമ്പറിൽ ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എളുപ്പത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആകും. ഇതേ നമ്പറിലേക്ക് വാട്‌സാപ്പിൽ നിന്ന് റീഫിൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സന്ദേശം അയച്ചും സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ 7718955555 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാനുമാകും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *