ജിഎസ്ടി വരുമാനം 92,849 കോടി രൂപ

ജിഎസ്ടി വരുമാനം 92,849 കോടി രൂപ

രാജ്യത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടു മാസങ്ങളില്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി കടന്ന മൊത്ത ജിഎസ് ടി വരുമാനം ജൂണില്‍ 92,849 കോടി രൂപയായി ചുരുങ്ങി.
കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ ജിഎസ്ടി വരുമാനവുമാണിത്. കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി ഇനത്തില്‍ 16,424 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഇനത്തില്‍ 20,397 കോടി രൂപയും സംയോജിത ജിഎസ്ടി ഇനത്തില്‍ 49,079 കോടി രൂപയുമാണു ജൂണില്‍ ലഭിച്ചത്. സെസ്:6949 കോടി രൂപ. രണ്ടാം കോവിഡ് വ്യാപനമാണ് ഇക്കുറി വരുമാനത്തില്‍ തൊട്ടുമുന്പുള്ള മാസങ്ങളേക്കാള്‍ കുറവ് വരുത്തിയത്.

അതേസമയം, മുന്‍വര്‍ഷം ജൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കുറി വര്‍ധന രണ്ടു ശതമാനമാണ്. 90,917 കോടി രൂപയായിരുന്നു 2020 ജൂണിലെ മൊത്ത ജിഎസ്ടി വരുമാനം.
മേയ് വരെയുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ എട്ടു മാസങ്ങളില്‍ പ്രതിമാസ മൊത്ത ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി കടന്നിരുന്നു. 1.02 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു മേയിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം. ഏപ്രിലില്‍ ജിഎസ്ടി വരുമാനം സര്‍വകാല റിക്കാര്‍ഡ് ആയ 1,41384 കോടി രൂപയിലുമെത്തിയിരുന്നു.
ജൂണില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജിഎസ്ടി വരുമാനം മേയ് മാസത്തെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളില്‍നിന്നുള്ളതാണെന്നും മേയില്‍, രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രാദേശിക ലോക്ഡൗണും മറ്റുമാണ് ജൂണിലെ വരുമാനം തൊട്ടു മുന്‍മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറയാന്‍ കാരണമായതെന്നും ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മേയിലെ ഇ- വേയ് ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം ഏപ്രിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *