നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ 100 ജിബി ഡാറ്റ നൽകി ബിഎസ്എൻഎൽ

നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ 100 ജിബി ഡാറ്റ നൽകി ബിഎസ്എൻഎൽ

നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 100 ജിബി ഡാറ്റ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി ബിഎസ്എൻഎൽ. പുതിയ 447 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേഗതയിലും മറ്റും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ 100 ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാൻ നൽകുന്നത്.കാലാവധി തീരും വരെ 100 ജിബി ഡേറ്റ ഇതുവഴി ഉപയോക്താവിന് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഒരു ദിവസം ഇത്ര ജിബി എന്ന നിയന്ത്രണം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. 100 ജിബി ഡേറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വേഗത 84 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയും.

60 ദിവസം കാലാവധിയുള്ള 447 രൂപ പ്ലാനിൽ സൗജന്യ ബിഎസ്എൻഎൽ ട്യൂണുകളും ഇറോസ് നൗ, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. അതേ സമയം തന്നെ 247, 1999 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ബിഎസ്എൻഎൽ പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളിലെയും ദിവസ ഉപയോഗ പരിധി ഇനിയുണ്ടാകില്ല. ഇനി മുതൽ 247 പ്ലാനിൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് 50 ജിബി അതിവേഗ ഡേറ്റ പരിധിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. 1999 രൂപ പ്ലാനിൽ 500 ജിബി ഡേറ്റയും പ്രതിദിന പരിധിയില്ലാതെ ലഭിക്കും.

699 രൂപയുടെ പ്രൊമോഷണൽ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാനിൽ 0.5 ജിബി പ്രതിദിന അതിവേഗ ഡേറ്റയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം 80 കെബിപിഎസായി കുറയ്ക്കും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *