രാജ്യത്തെ മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

രാജ്യത്തെ മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ്  കേരളമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.
വ്യവസായ സൗഹൃദ നയം എൽഡിഎഫ് തുടരുമെന്നും വ്യവസായങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പ് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യവസായി ഹർഷ് ഗോയങ്കെയുടെ അഭിനന്ദന ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാക്കൾ തങ്ങളാണെന്നും സർക്കാറിൽ നിന്ന് നല്ല പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നുമാണ് വ്യവയായി ഹർഷ് ഗോയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായികളിലൊരാളായ സാബു എം ജേക്കബ് സർക്കാറിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. തുടരെ തുടരെ പരിശോധന നടത്തി തൊഴിൽവകുപ്പ് പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും താൻ 3500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുകയാണെന്നും സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *