സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് വെളളിയാഴ്ച വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവന് 35,200 ആണ് ഇന്നലത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 4400രൂപയാണ്. ജൂൺ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 35,000 ആയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ യുഎസ് ജോലികളുടെ ഡാറ്റ പുറത്തുവരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിലയേറിയ ലോഹം ആറ് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.

സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.1 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ഔൺസിന് 1772. 40 ആയി. സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.3 ശതമാനം ഇടിഞഅഞ് 1754.30 ആയി. രാജ്യാന്തര വിപണയിൽ ഫെഡ് നിരക്കുയർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ സ്റ്റിമുലസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് ജൂണിൽ സ്വർണ്ണ വില താഴ്ന്നത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *