രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 134.4 ശതമാനം ആണ് വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫാക്ടറി ഔട്ട്പുട്ടില്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ 22.4 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയുണ്ടായി. 2020 മാര്‍ച്ച് 25 ന് ദേശീയ വ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2020 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഇത് 57.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. മാനുഫാക്ചറിങ് ഔട്ട്പുട്ടില്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ 197.1 ശതമാനം ആണ് വളര്‍ച്ച.

66 ശതമാനം ഇടിവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
ഇക്കുറിയുള്ള വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് മുന്‍വര്‍ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. ദേശവ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഉല്‍പ്പാദനം ഇടിഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വാദവും. ഇക്കുറിയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *