പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത് കെഎസ്ആര്‍ടിസി : സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത് കെഎസ്ആര്‍ടിസി : സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം നഷ്ടം വരുത്തിയത് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയെന്ന് സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2019 മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തില്‍ 1431 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കെഎസ്ഇബിയടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി കണക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും കെഎസ്ആര്‍ടിസിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

അതേസമയം നെല്ല് സംസ്‌കരണത്തിനായി അഞ്ച് മോഡേണ്‍ റൈസ് മില്ലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും സംസ്‌കരണ ശേഷി വിനിയോഗിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. 21.85 കോടി രൂപയാണ് വിനിയോഗ്ച്ചത്. എന്നാല്‍ ആവശ്യമായ നെല്ല് സംഭരിച്ചില്ല.

ഉത്പാദിപ്പിച്ച അരിയുടെ തുച്ഛമായ അളവ് മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ കാര്യമായി അരി വിതരണം ചെയ്തില്ല ഇത് മൂലം നെല്ല് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ന്യായമായ വില ലഭ്യമാക്കുക, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ അരി നല്‍കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനായില്ലെന്നും സിഏജി റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *