കോവിഡ് വായ്പയുമായി എസ് ബി ഐ; 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടില്ലാതെ ലഭിക്കും

കോവിഡ് വായ്പയുമായി എസ് ബി ഐ; 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടില്ലാതെ ലഭിക്കും

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഈടില്ലാതെ വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ). കോവിഡ് വ്യക്തിഗത വായ്പയെന്നാണ് പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതിലൂടെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള വായ്പാ സഹായം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുവാനാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കായോ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ വായ്പ അനുവദിക്കും. വായ്പയ്ക്കായി പ്രത്യേക ഈട് ഒന്നും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് മുഖ്യ സവിശേഷത.

എമര്‍ജന്‍സി ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്‍ ഗ്യാരണ്ടീ സ്‌കീമിന് (ഇസിഎല്‍ജിഎസ്) കീഴിലാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ഈ വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് എസ്ബിഐ ചെയര്‍മാന്‍ ദിനേഷ് ഖാര പറഞ്ഞു. ഈട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ വായ്പാ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴില്‍ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കുക. 8 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലായിരിക്കും കോവിഡ് ചികിത്സാ വായ്പ എസ്ബിഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

25,000 രൂപ മുതല്‍ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കോവിഡ് വായ്പയായി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അനുവദിക്കും. വായ്പാ അപേക്ഷകന്റെ ആവശ്യവും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും പരിഗണിച്ചാണ് ബാങ്ക് വായ്പാ തുക നിശ്ചയിക്കുക. പരമാവധി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഉപയോക്താവ് കോവിഡ് ചികിത്സാ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാസ വരുമാനക്കാരായ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ദിവസ വേതനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയവര്‍ക്കും എസ്ബിഐയുടെ കോവിഡ് ചികിത്സാ വായ്പയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *