ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂന്ന് ദിവസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ബാങ്ക് അവധി

ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂന്ന് ദിവസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ബാങ്ക് അവധി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ബാങ്കുകള്‍ അവധി. ബാങ്കുകള്‍ക്കും എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധിയായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ബാങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് ബാങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, ക്ലിയറിങ് ഹൗസുകള്‍ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആകും. ബാങ്കുകള്‍ക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ജൂണ്‍ ഒന്ന്, അഞ്ച്, മൂന്ന്, എട്ട് തീയതികളില്‍ നെഗോഷ്യബ്ള്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ്‌സ് ആക്ട് മുഖേനയാണ് അവധി നല്‍കുന്നത് .

ആര്‍ബിഐയുടെ നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ വിവിധ അവധി ദിനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ മാസം ആറ് അവധി ദിനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതു അവധി ദിനങ്ങളില്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും

റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രമെന്റ് ആക്ട് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എല്ലാ ബാങ്കുകള്‍ക്കും ബാധകമാകും, പൊതുമേഖലാ, സ്വകാര്യ മേഖല ബാങ്കുകള്‍ വിദേശ ബാങ്കുകള്‍, സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍, പ്രാദേശിക ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാകും. ആര്‍ബിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവധി ദിനങ്ങളില്‍ ഇവ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *