വാക്‌സിനെടുക്കാം; 5000 രൂപ വരെ സമ്മാനം നേടാം – പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

വാക്‌സിനെടുക്കാം; 5000 രൂപ വരെ സമ്മാനം നേടാം – പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ പൗരന്‍മാര്‍ക്കായി രസകരമായ ഒരു സമ്മാന പദ്ധതിയും ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 5,000 രൂപ വരെയാണ് സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വ്യക്തികളോ, കുടുംബങ്ങളോ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാം. ചിത്രം മാത്രമല്ല, വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കിടിലന്‍ ടാഗ്ലൈനും വേണം.

വാക്‌സിന്‍ എടുക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും സമ്മാനം ലഭിക്കില്ല. പദ്ധതി പ്രകാരം ആകര്‍ഷകമായ ടാഗ്‌ലൈനോടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് സമ്മാനം നേടാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളത്.

ചിത്രം അയക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പത്ത് പേര്‍ക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കും. https://www.mygov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാം. 2021 ഡിസംബര്‍ 31 വെര ചിത്രങ്ങള്‍ അയക്കാം. ഇതുവരെ ഏകദേശം 21 കോടി വാക്‌സിന്‍ ഡോസാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *