ഗൂഗിള്‍പേ വഴി ഇനി യുഎസില്‍ നിന്നും പണമയക്കാം

ഗൂഗിള്‍പേ വഴി ഇനി യുഎസില്‍ നിന്നും പണമയക്കാം

ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിള്‍ പേ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ യുഎസിലെ ഗൂഗിള്‍പേ ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് പണം സ്വീകരിക്കാം.

യുഎസിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ സിംഗപൂരിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇനിമുതല്‍ നേരിട്ട് പണമയക്കാന്‍ കഴിയും. പണമയക്കുമ്പോള്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസും അറിയാന്‍ കഴിയും.

യുഎസിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ അയക്കുന്ന മുഴുവന്‍ തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്വീകരിക്കാം.

പണമയക്കുമ്പോള്‍ വെസ്റ്റേണ്‍ യൂണിയന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വൈസ് ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
സേവനം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെസ്റ്റേണ്‍ യൂണിയന്‍ വഴിയുള്ള പണമയക്കല്‍ ജൂണ്‍ 16 വരെ സൗജന്യമായിരിക്കും. വൈസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 500 ഡോളര്‍വരെയുള്ള ആദ്യ പണമയക്കല്‍ സൗജന്യമായിരിക്കും.

ഗൂഗിളും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല.
ഇപ്പോള്‍ യുഎസില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കും സിംഗപ്പൂരിലേക്കും മാത്രമെ പണമയക്കാന്‍ കഴിയു. വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ ഈ സേവനം 200 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *