കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ കുറഞ്ഞു

കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് 13 ലക്ഷത്തിലേറെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഇതു പ്രകാരം സെപ്റ്റംബറിൽ 4,41,08,135 മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷനുകളാണ് കേരളത്തിലുളളത്.

ഓഗസ്റ്റിൽ 4,54,89,569 മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷനുകളായിരുന്നു. 13,1,434 കണക്ഷനുകളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വർഷം രണ്ട് ചവണം ആകെയുളള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വന്നെങ്കുലും 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു ഇടിവ്. രാജ്യത്തെ ആകെ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2.07 കോടി കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് മുൻമാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞത്. എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഈ വർഷം ആദ്യമായാണ് എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും ആകെ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് കാണിച്ചത്. ജിയോയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷനുകളിൽ കുറവു വന്നത്. കേരളത്തിൽ 15.2 ലക്ഷം കണക്ഷനുകൾ ജിയോയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു കോടിയിൽ താഴെയായി.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *