ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്,യൂട്യൂബ്,ജിമെയിൽ എന്നിവ പഴയപതിപ്പ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ

ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്,യൂട്യൂബ്,ജിമെയിൽ എന്നിവ പഴയപതിപ്പ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ

ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്സ്, യൂട്യൂബ്, ജിമെയിൽ തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ഗൂഗിൾ പിൻവലിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടുകളുടെ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി, ആൻഡ്രോയിഡ് 2.3.7 ജിഞ്ചർബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഏത് ഉപകരണത്തിനും ഗൂഗിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആപ്പുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നിലനിർത്താൻ ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ കുറഞ്ഞത് ആൻഡ്രോയ്ഡ് 3.0 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

ഉപയോക്താക്കളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ആൻഡ്രോയിഡ് 2.3.7 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗൂഗിൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യൂസർനെയിം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് പ്രശ്നം നേരിടുമെന്ന് ഗൂഗിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജർ സാക്ക് പൊള്ളാക്ക് വ്യക്തമാക്കി.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *