ഇനി എളുപ്പമായി വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറിയാം

ഇനി എളുപ്പമായി വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറിയാം

വാട്‌സാപ്പ് വഴി ബാങ്കിടപാടുകൾ നടത്താമെങ്കിലും പലർക്കും അതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത ഇല്ല. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ ,പേടിഎം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ പണം അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും.

ഇതിനായി വാട്‌സാപ്പുമായി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി സെറ്റിങ്ങ്‌സിൽ പോയി പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുളളത് എടുത്ത് അതിലുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കുക. എത്ര പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും.

വാട്‌സാപ്പ് തുറക്കുക. പേയ്‌മെന്റ്‌സ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഏതു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കാണുക എന്നത് കൊടുക്കാം.പിൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ബാലൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചില ബാങ്കുകൾ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ സൗജന്യ ബാങ്കിങ്ങ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *