എട്ട് ഒടിടി സർവവീസുകൾ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ: കൂടുതൽ അറിയാം

എട്ട് ഒടിടി സർവവീസുകൾ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ: കൂടുതൽ അറിയാം

മറ്റ ഒടിടി പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിൽ നിന്നുളള ഉളളടക്കം ഉപഭോക്താക്കൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രൈം വീഡിയോ ചാനൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ എട്ട് ഒടിടി സർവ്വീസുകൾ ഈ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ലഭിക്കും. ആഡ് ഓൺ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സർവീസ്.

ഡിസ്‌കവറി പ്ലസ്, ലയൺഗേറ്റ് പ്ലേ, ഇറോസ് നൗ, ഡോക്യൂബേ, മൂബി, ഹോയ്‌ചോയ്, മനോരമ മാക്‌സ്, ഷോർട്ട്‌സ് ടിവി എന്നീ ഒടിടി സർവ്വീസാണ് പ്രൈം വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുക. ഏതു സർവ്വീസ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനു മാത്രം പണം നൽകിയാൽ മതി. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ ചാനൽ സർവ്വീസ് തുടങ്ങുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

ഒറ്റ ആപ്പിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിഡിയോ ഉളളടക്കങ്ങൾ ലഭ്യമാവും എന്നതാണ് പ്രൈം വിഡിയോ ചാനലിന്റെ സവിശേഷത.പ്രൈം വരിക്കാർക്കായി ഓരോ സർവീസുകളും പ്രത്യേക നിരക്കു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *