ഗൂഗിൾ പേ വഴി ഫിക്‌സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം

ഗൂഗിൾ പേ വഴി ഫിക്‌സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം

ഇക്വിറ്റാസ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന്റ് എഫ്ഡി പദ്ധതികളാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6.35 ശതമാനം വരെ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി.

ഒരു വർഷം വരെ കാലാവധിയുളള ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രജിസ്‌റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി കെ വൈസി പൂർത്തിയാക്കി ഒറ്റതവണ പാസ് വേർഡ് നൽകി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാം.

ഈ എഫ്ഡിയിൽ ചേരാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ സേവിങ്ങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നത് നിർബന്ധമില്ല. ധനകാര്യ ഇടപാടുകളെല്ലാം ഗൂഗിൾ പേയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത വിവിധ വ്യക്തികളുടെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലേക്കാകും എത്തുക.

ഏഴ് ദിവസം മുതൽ 29 ദിവസം വരെ 30-45,46-90,91-180,181-364,365 ദിവസം വരെയായിരുക്കും വിവിധ പദ്ധതി കാലാവധികൾ. 3.5 മുതൽ 6.35 ശതമാനം വരെയാണ് വവിധ പലിശനിരക്കുകൾ.

*ഗൂഗിൾ പേ ആപ്പ് തുറന്ന്് ബിസിനസ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് ഓപ്ഷനിൽ താഴേക്ക് സ്‌ക്രോൾ ചെയ്യുക. *ഇക്വിറ്റാസ് ബാങ്ക് സ്‌പോട്ട് എന്ന് ഓപ്ഷനായി സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഇക്വിറ്റാസ് എസ്എഫ്ബി ലോഗോയിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

  • നിങ്ങൾ ഫിക്‌സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    *നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, കെ.വൈ.സി വിശദാംശങ്ങളായ ആധാർ നമ്പർ,പാൻ തുടങ്ങിയവ ഇക്വിറ്റാസ് ബാങ്ക് സ്‌പോട്ടിൽ നൽകുക.
    *ഗൂഗിൾ പേ യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് എഫ്ഡി സെറ്റപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുക.
Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *