സൂപ്പര്‍ ടോപ്പ്-അപ്പ് ഹെല്‍ത്ത് പോളിസിയുമായി റിലയന്‍സ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

സൂപ്പര്‍ ടോപ്പ്-അപ്പ് ഹെല്‍ത്ത് പോളിസിയുമായി റിലയന്‍സ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

തിരുവനന്തപുരം: റിലയന്‍സ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് പുതിയ റിലയന്‍സ് ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്പര്‍ ടോപ്പ്അപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി അവതരിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകള്‍ ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും.

പോളിസി വ്യക്തിഗതമായോ കുടുംബത്തിന് ഫ്‌ളോട്ടര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലോ എടുക്കാം. മൂന്നു വര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലാവധികളില്‍ ലഭ്യമാണ്. നാലു വര്‍ഷത്തേക്ക് ക്ലെയിമൊന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ കിഴിവ് മാറ്റി സൂപ്പര്‍ ടോപ്പ്-അപ്പ് പോളിസിയെ സാധാരണ ആരോഗ്യ പോളിസിയാക്കാനും അവസരമുണ്ട്. 18നും 65നും ഇടയിലുള്ള ആര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം. ആദ്യമായി പോളിസി എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഓഫറുകളുമുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *