ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവു വലിയ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണ്ണ വില

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവു വലിയ ഉയർച്ചയിൽ സ്വർണ്ണ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർച്ചയാണ് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസമായി ഒരേ വില തുടർന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഉയർച്ച.

ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവന് 35,800 ആണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 4475 രൂപയുയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി 35,720ആയിരുന്നു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില. ജൂലായ് ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 35,200 രൂപയായിരുന്നു വില. ജൂൺ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 35,000 ആയിരുന്നു. ജൂണിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വർണ്ണ വില ജൂലായിൽ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ യുഎസ് ജോലികളുടെ ഡാറ്റ പുറത്തുവരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിലയേറിയ ലോഹം ആറ് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.1 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ഔൺസിന് 1772. 40 ആയി. സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1754.30 ആയി.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *