പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില വീണ്ടും വർധിച്ചു:കോഴിക്കോട് നൂറ് കടന്ന് പെട്രോൾ

പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില വീണ്ടും വർധിച്ചു:കോഴിക്കോട് നൂറ് കടന്ന് പെട്രോൾ

രാജ്യത്ത് കേരളമടക്കമുളള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും ഇന്ധന വില കൂടി. പെട്രോളിന് 35 പൈസയും ഡീസലിന് 29 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത്. കോഴിക്കോടും പെട്രോൾ വില നൂറ് കടന്നു. കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് 100.06 രൂപയും ഡീസലിന് 94.62 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 101.49 രൂപയും ഡീസലിന് 96.03 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില.

കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ധന വില ഉയർന്നത്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ എണ്ണകമ്പനികൾ ഇന്ധനവില കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ വീണ്ടും വിലവർധന തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ വിലയിൽ ഒരു വർഷമായി വന്ന മാറ്റങ്ങൾ

2020 മാർച്ച് 71 രൂപ
2020 ജൂൺ 72 രൂപ
2020 ജൂലൈ 80 രൂപ
2020 ഡിസംബർ 84 രൂപ
2021 ഫെബ്രുവരി 86 രൂപ
2021 മാർച്ച് 91 രൂപ
2021 ജൂൺ 100 രൂപ

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *