ഓറക്കിള്‍, ഇന്‍ഫോസിസ് എന്നിവരുമായി ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ധാരണയില്‍

ഓറക്കിള്‍, ഇന്‍ഫോസിസ് എന്നിവരുമായി ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ധാരണയില്‍

ക്ലൗഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കസ്റ്റമര്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ് മാനേജ്മെന്റ് (സിആര്‍എം) സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് മുന്‍നിര ഐടി കമ്പനികളായ ഓറക്കിള്‍, ഇന്‍ഫോസിസ് എന്നിവരുമായി ധാരണയിലെത്തി. മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, സെയില്‍സ്, കസ്റ്റമര്‍ സര്‍വീസ്, സോഷ്യല്‍ ലിസണിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ സിആര്‍എം സംവിധാനമാണ് ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിനു വേണ്ടി ഈ കമ്പനികള്‍ ഒരുക്കുന്നത്.


ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മികച്ചതും പുതിയ അനുഭവം നല്‍കുന്നതുമായ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനും ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ സ്രോതസില്‍ നിന്നുതന്നെ ലഭ്യമാക്കാനും അതു വഴി പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *