രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 26276 കോടി റീഫണ്ടുമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 26276 കോടി റീഫണ്ടുമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആദായ നികുതി വ കുപ്പ് തിരികെ നല്‍കിയത് 26276 കോടി രൂപ. ഇതില്‍ വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി 7538 കോടി രൂപയാണ്. 1502854 പേര്‍ക്കാണ് പണം തിരികെ കിട്ടിയത്. 44531 കേസുകളിലായി 18738 കോടിയുടെ കോര്‍പറേറ്റ് ടാക്‌സും തിരികെ നല്‍കി.

ആകെ 15.47 ലക്ഷം നികുതി ദായകര്‍ക്കാണ് റീഫണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് വര്‍ഷത്തെ നികുതിയാണ് തിരികെ നല്‍കിയതെന്ന് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് 2019-20 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം.

ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് വകുപ്പിന്റെ റീഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2021 മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 2.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ റീഫണ്ടാണ് 2.38 കോടി നികുതി ദായകര്‍ക്കായി നല്‍കിയത്. ഇത് 2019-20 കാലത്തേക്കാള്‍ 43 .2 ശതമാനം അധികമായിരുന്നു. 1.83 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ തിരികെ നല്‍കിയ നികുതി

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *