ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ; രാജ്യത്തെ 50 ശതമാനം അക്കൗണ്ടുകളും ഇപ്പോഴും പുറത്തെന്ന് ആര്‍ബിഐ

ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ; രാജ്യത്തെ 50 ശതമാനം അക്കൗണ്ടുകളും ഇപ്പോഴും പുറത്തെന്ന് ആര്‍ബിഐ

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയുടെ പരിധിയിലായിട്ടില്ല. 50.9 ശതമാനം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷാ പരിധിയില്‍ ആയത്. റിസര്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്ന മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

2020 ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷാ പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍നിന്ന് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഉത്തരവിറക്കിയത്. പഞ്ചാബ് ആന്‍ഡ് മഹാരാഷ്ട്ര സഹകരണ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോള്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചായിരുന്നു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നീക്കം.

രാജ്യത്തെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി 252.6 കോടി അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 98.1 ശതമാനം അക്കൗണ്ടുകളും ഡെപോസിറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആന്‍ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗാരന്റി കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ (ഡി.ഐ.സി.ജി.സി.) രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 247.8 കോടി അക്കൗണ്ടുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷയേക്കാള്‍ വളരെ കുറവാണ്.

ആകെയുള്ള 1,49,67,776 നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ ആര്‍ബിഐ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആകെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 76,21,258 എണ്ണം മാത്രമാണ്. അതായത് 49.1 ശതമാനത്തോളം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിധിക്കുപുറത്താണ്. നിക്ഷേപ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിധി അഞ്ചുലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തിയതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുള്‍പ്പെടണമെന്നില്ല.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *