കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ; മറ്റു ശാഖകളില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഇളവുകളുമായി എസ് ബി ഐ

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ; മറ്റു ശാഖകളില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഇളവുകളുമായി എസ് ബി ഐ

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ശാഖകളില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് ഇളവുകളുമായി എസ് ബി ഐ. ഇതരശാഖകളില്‍ നിന്ന് നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് പണം പിന്‍വലിക്കാനുള്ള പരിധി ഉയര്‍ത്തി.

അക്കൗണ്ടുടമകള്‍ക്ക് ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുശാഖകളില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കാനുള്ള പരിധി 50,000 രൂപയില്‍നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തി. ബാങ്കിലെ പിന്‍വലിക്കല്‍ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുശാഖകളില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാവുന്ന പരിധി 5000 രൂപയില്‍നിന്ന് 25000 രൂപയായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

മറ്റുശാഖകളില്‍ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതാണ് മറ്റൊരു മാറ്റം. പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പിന്‍വലിക്കാനാവുക.

തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് നേരത്തേ ഇത്തരത്തില്‍ പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവരുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് രേഖകള്‍ക്കൊപ്പം സൂക്ഷിക്കും. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 2021 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെയായിരിക്കും ഇളവുകള്‍

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *